Dokumenty 2019

Rozpočet 2020-2022

Voľby do NR SR aj v národnostnom jazyku

Správa nezávislého audítora

Individuálna výročná správa Obce Ubľa za rok 2018

Záverečný účet Obce Ubľa za rok 2018

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Všeobecné záväzné nariadenia obce Ubľa 2019

Iné

Zmluvy

Faktúry

Objednávky