Kontakty

Toto webové sídlo www.obecubla.sk spravuje Obec Ubľa je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ubľa

Adresa:
Obecný úrad Ubľa
Ubľa 368
06773 Ubľa

IČO: 2020794732

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Snina
Región: Sninský
Počet obyvateľov: 773
Rozloha: 2900 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1414

Všeobecné informácie: obecubla@lekosonline.sk
Podateľňa: obecubla@lekosonline.sk
Starosta: obecubla@lekosonline.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecubla@lekosonline.sk

Sekretariát: 
Tel.:
  +421 57 / 767 31 39

E-mail: obecubla@lekosonline.sk

Kompetencie:
Obec Ubľa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk