Dokumenty 2018

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ubľa na obdobie 2019-2024

Voľby do samosprávy obcí 2018

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

Iné

Verejné obstarávanie

Všeobecne záväzné nariadenia obce Ubľa 2018