Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 82)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2024 kúpna zmluva drevené krmítko pre vtákov Odb.: Ubľa
Dod.: Ján Simčo
120 €
24/35/054/17 podpora udržania pracovných návykov Odb.: Ubľa
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
2 712.96 €
1/2024 natur -pack nakladanie s odpadmi Odb.: Ubľa
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
324 0891 poskytnutie dotácie Odb.: Ubľa
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
--- Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Odb.: Ubľa
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
SITB-OO2-2023/001354-101 Hnuteľný majetok - výpočtová technika Odb.: Ubľa
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
1/2024 VB Vecné bremeno na pozemok Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Ubľa
0 €
1/2024 zmena ustanovení Odb.: Ubľa
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
UCO2023/OL2136 nakladanie s odpadmi Odb.: ESPIK Group s.r.o.
Dod.: Ubľa
0 €
R-1/2023 prenájom reklamnej plochy Odb.: GMT projekt, spol. s r.o.
Dod.: Ubľa
600 €
Generované portálom Uradne.sk

Zmluvy 2021

Zmluvy 2022

1 2 >

Zmluvy 2020

1 2 >