Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 67)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_819 vzájomná spolupráca Odb.: Ubľa
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
1285/2022/OPR -U ukončenie zmluvy Odb.: Ubľa
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
0 €
6729 poskytovanie elektronickej a komunikačnej služby Odb.: Ubľa
Dod.: LEKOS s.r.o.
0 €
D2 poskytovanie služby osvetlenia Odb.: Ubľa
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
23/35/054/555 podpora udržania pracovných návykov Odb.: Ubľa
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
IROP-Z302091CWK5-91-108 nenávratný finančný príspevok Odb.: Ubľa
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
31 200 €
DZ-2023 - PE darovanie novovyčleneného pozemku Odb.: Ubľa
Dod.: Eva Pagurková
0 €
DZ -2023 - MB darovanie novovyčleneného pozemku pozemku Odb.: Ubľa
Dod.: Martina Blizcová
0 €
NZ č. 1/2023 PB darovanie novovyčleneného pozemku Odb.: Ubľa
Dod.: Blizco Patrik
0 €
audit zmluva audítorské služby Odb.: Ubľa
Dod.: Ing. Anna Mamajová A U D E P
960 €
DZ 2023/AG darovanie spoluvlastníckeho podielu Odb.: Ubľa
Dod.: Andrej Geletič
0 €
NZ č. 1/2023 užívanie poľnohospodárskych pozemkov Odb.: ARATTA, spol. s r.o.
Dod.: Ubľa
774.47 €
D1 poskytovanie služby osvetlenia Odb.: Ubľa
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
23/35/054/352-1 zabezpečenie podmienok na vykonanie aktivácie Odb.: Ubľa
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
23/35/054/42 -1 dodatok k dohode Odb.: Ubľa
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
23/35054 zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Ubľa
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
DZ-2023 CH - ŠM darovanie spoluvlastníckeho podielu Odb.: Ubľa
Dod.: Mária Štecová
0 €
DZ- 2023/CH - 2 spoluvlastnícky podiel Odb.: Ubľa
Dod.: Anna Sirková
0 €
DZ -2023 - CH spoluvlastnícky podiel Odb.: Ubľa
Dod.: Rastislav Blizco
0 €
0799/VSD/2023 dar Odb.: Ubľa
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
1 000 €
Generované portálom Uradne.sk

Zmluvy 2021

Zmluvy 2022

1 2 >

Zmluvy 2020

1 2 >