Ostatné

Individuálna výročná správa Obce Ubľa za rok 2020

Individuálna výročná správa Obce Ubľa za rok 2019

Záverečný účet Obce Ubľa za rok 2020

Záverečný účet Obce Ubľa za rok 2019

Opatrenie pri ohrození verejného zdravia

Rozpočet 2021-2023

Pozvánky na zasadnutie OZ

Sčítanie obyvateľstva 2021

Rozpočet 2022-2024

Záverečný účet Obce Ubľa za rok 2021

Individuálna výročná správa Obce Ubľa za rok 2021