Nový web určený na zaistenie aktuálnych potrieb obce pre pomoc UA obyvateľom

 27.02.2022

Vážení občania, dobrovoľníci, ľudia s chuťou pomôcť!

Aktuálne bola zriadená nová webová stránka, ktorá je zameraná na poskytovanie pomoci obci Ubľa či už s materiálnou pomocou alebo ponukou ubytovania pre ukrajinských občanov.
Stránka bude pravidelne aktualizovaná o zoznam vecí, ktoré je potrebné zohnať a o zoznam vecí, ktorých už bude dostatok. V súčasnosti sa denne spracovávajú zoznamy potrebných vecí a vecí, ktoré už nie je nutné poskytnúť.

Sledujte stránku a v prípade potreby kontaktujte uvedené čísla. ĎAKUJEME!

ODKAZ NA STRÁNKU:

https://ublaukrajine.sk/


Zoznam aktualít:

1 2 >